งานออกแบบตกแต่งนอกและภายในบ้านพักอาศัย 2 ชั้น
เจ้าของบ้าน :คุณภาวนา สุคันธวณิช
ออกแบบและควบคุมงานโดย พิสุทธิศักดิ์ ประทุมสุวรรณ

งานออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในอาคารบริวาร
พระคำหนักมหาโพธิสัตว์กวนอิม วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่
ออกแบบและควบคุมงานโดย พิสุทธิศักดิ์ ประทุมสุวรรณ

จำนวนผู้เข้าชม:Free Counters