ลายไทย(๒)
อยู่ระหว่างการอัพเดทข้อมูล

           ลายไทยหน้าบันโบสถ์ - วิหาร เป็นแบบลายก้านขดบรรจุในรูปสามเหลี่ยม   ออกลายด้วยภาพไทยเทพพนม ครึ่งตัว พึงสังเกตการณ์วางเถาของลายก้านขด และการออกเถาของลายต่อๆ ไป มีรูปทรงขมวดก้นหอยโดยตลอด ยอดของลายที่อยู่ที่สูงสุดตรงปลายมีกนกทำนองสองข้างชูช่อกระจังหู

          ศิลปะในการแยกเถาของลายบางตอนใช้ตาลาย และบางตอนก็ใช้เศียรพญานาคที่มีทรงแปลกๆ ทั้งนี้เพื่อทำให้ลายนี้ดูแล้วไม่จืดตา ลายนี้เหมาะสำหรับโกรกแกะสลักไม้เป็นลายหน้าโบสถ์ ก็จะงดงามมาก


              โครงสร้างโบสถ์ - วิหาร - ปราสาท - ราชวัง ในรูปแบบสถาปัตยกรรม

ประกอบด้วยโครงสร้างหลักดังนี้

๑.  ช่อฟ้า
๒. ใบระกา (ใบโพธิ์-ดอกบัว)
๓. อกไก่
๔. แปลาน
๕. แปวง
๖. ตัวนาคสะดุ้ง
๗. หัวหงส์
๘. บังนก
๙. ลายไทยประดับหน้าบัน
๑๐. เชิงกลอน
๑๑. แปหัวเสา
๑๒. กระจังประกอบหน้าบัน
๑๓. ลายหน้ากระดาน
๑๔. กระจังรวน
๑๕. แผงแร ( คอสอง )
๑๖. คูหา
๑๗. บัวปากเสา ( ปลายเสา )
๑๘. ลายหน้าอุดปีกนก
๑๙. แผงแล ( คอหนึ่ง )
๒๐. พุก
๒๑. สะพานหนู
๒๒. ตีนผี ( เดือย )
๒๓. แปปลายเต้า
๒๔. เชิงแป
๒๕. ลายหน้าอุดเต้า
๒๖. เต้า
๒๗.ท้าวแขน ( คันทวย )   

โบสถ์ - วิหาร - ปราสาท - ราชวัง - พระพุทธรูป


สัตว์ในป่าหิมพานต์


เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์และเครื่องสูง


รามเกียรติ์

จุดเริ่มต้นของธรรมชาติ อันเป็นต้นกำเนิดของลายไทย


 
จำนวนผู้เข้าชม :: Counter
AmazingCounters.com


 

ลายไทย(๒)