พิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติ

งานออกแบบพิพิทธภัณฑ์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ตึกภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร


เริ่มสำรวจ 5/11/2556
โดยดำริของ พลโทนพดล โชติศิริ เจ้ากรมแผนที่ทหาร
จำนวนผู้เข้าชม :: AmazingCounters.com