ที่กรมแผนที่ทหาร

พิพิธภัณฑ์ที่กรมแผนที่ทหาร

งานพิพิธภัณฑ์กรมแผนที่ทหารที่อาจารย์ พิสุทธิศักดิ์ ประทุมสุวรรณ รับผิดชอบ

งานออกแบบที่กรมแผนที่ทหาร


งานที่กรมแผนที่ทหาร


ภารกิจและกิจกรรมร่วมกับกรมแผนที่ทหาร

อ.พิสุทธิศักดิ์ ประทุมสุวรรณ ถ่ายภาพกิจกรรมร่วมกับ พลโทนพดล โชติศิริ เจ้ากรมแผนทีทหาร

 

พลโทนพดล โชติศิริ เจ้ากรมแผนที่ทหาร มาเยียมสำนักงาน อ.พิสุทธิศักดิ์ ประทุมสุวรรณ ที่บริษัท บรอนแจ็ค(ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท พิสุทธิรัศมิ์ จำกัด ซึ่งอยู่ใกล้สำนักงานเขตประเวศ

ที่กรมแผนที่ทหาร

อ.พิสุทธิศักดิ์ ประทุมสุวรรณ พาศาสตราจารย์สนั่น เจริญเผ่า พบ พลโทนพดล โชติศิริ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับฐานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐานอยู่ในกรมแผนที่ทหาร

ภารกิจของสำนักทรัพย์สินฯ


พลโท นพดล โชติศิริ เจ้ากรมแผนที่ทหาร
ได้หารือกับ นางจีราภา ริ้วเหลือง หัวหน้ากองส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พร้อมคณะ
เกี่ยวกับภารกิจของสำนักทรัพย์สินฯและในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชม
ห้องแผนที่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุง
ณ กรมแผนทีทหาร เมื่อ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา: http://www.rtsd.mi.th/

พระพุทธเมตตา

พลโท นพดล โชติศิริ เจ้ากรมแผนที่ทหาร /
กรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม“ พระพุทธเมตตา”
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
และคณะ เป็นตัวแทนกำลังพลกรมแผนที่ทหาร
ไปร่วมทำบุญทอดกฐินมหากุศลสามัคคี และร่วมพิธีตอกเสาเอก
โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี / ประธานกรรมการจัดสร้าง ฯ
เป็นประธานในพิธี ณ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
เมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี /
ประธานกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “ พระพุทธเมตตา”
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ
เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานการประชุมฯ โดยมี พลโท นพดล โชติศิริ เจ้ากรมแผนที่ทหาร /
กรรมการจัดสร้าง ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย
ณ ทำเนียบองคมนตรี เมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗

ที่มา: http://www.rtsd.mi.th/

โบรชัวร์การจัดสร้างเหรียญเจ้าแม่ทับทิม กรมแผนที่ทหารครบรอบ 128 ปี


หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ สวดฉลองศาลเจ้าแม่ทับทิม

วันที่ 16 สิงหาคม 2556
ผู้ออกแบบบูรณะ : อ.พิสุทธิศักดิ์ ประทุมสุวรรณ
ตามดำริของ
พลโท นพดล โชติศิริ
(เจ้ากรมแผนที่ทหาร)


งานออกแบบป้ายกรมแผนที่ทหาร
และออกแบบ-บูรณะปฏิสังขรณ์ ศาลเจ้าแม่ทับทิม
ในกรมแผนที่ทหาร

ประธานดำเนินงาน - พลโทนพดล โชติศิริ เจ้ากรมแผนที่ทหาร
ผู้ออกแบบและบูรณะปฎิสังขรณ์ - อ.พิสุทธิศักดิ์ ประทุมสุวรรณจำนวนผู้เข้าชม :: Free Counter
AmazingCounters.com