งานวันเกิดครบรอบ 91 ปี
พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. ( หลวงปู่ทอง สิริมังคโล )

19 กันยายน 2557
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
กลับหน้าแรก
คลิกฟัง.. ทำวัตรและพระธรรมเทศนาจากหลวงปู่

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com