พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
ผู้ดำริให้ทำป้ายใหม่กระทรวงกลาโหม และเป็นประธานในพิธีเปิดป้าย
โดยมีหลวงพ่อจําเนียร สีลเสฏโฐ
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้เจิมป้าย กระทรวงกลาโหม
จัดสร้างโดย บริษัท พิสุทธิรัศมิ์ จำกัด
ออกแบบโดย อ.พิสุทธิศักดิ์  ประทุมสุวรรณ 


จำนวนผู้เข้าชม:Free Website Counters

AmazingCounters.com