ยุคที่สี่ของศิลปกรรมกรีก (Archaic period)

 

ยุคที่สี่ของศิลปกรรมกรีก (Archaic period)

                 ยุคที่สี่ของสถาปัตยกรรมกรีก ระหว่าง 600-500 ก่อนคริสตกาล ยุคที่ตามหลังยุคโอเรียนตัลไลซิ่ง (Oriental lizing period) ละก่อนหน้ายุคคลาสสิค (Classic period) ในยุคอาร์เคอิกนี้ ลวดลายบนภาชนะดินเผาสวยงามถึงขีดสุด ภาพจากเทพนิยายหรือขีวิตประจำวันวาดลงบนภาชนะในลักษณะแสดงรายละเอียดอย่างมีชีวิตชีวา แม้ว่าภาพคนประกอบด้วยลายเส้นระบายสีแบนๆก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีภาพฝาผนังหรือกิจกรรมแฝงของยุคนี้ให้เห็นเป็นหลักฐาน แต่ผู้ชำนาญระบุว่า งานศิลปะของยุคนี้ส่อวิธีการคล้ายวิธีในการวาดภาพฝาผนังหรือจิตรกรรมแฝง อนุสาวรีย์กรีกชิ้นแรกหรือประติมากรรมลอยตัวอาจเริ่มสร้างในยุคนี้เอง ในระยะแรกๆประติมากรรมมีลักษณะที่แข็งๆ ทื่อๆ คล้ายประติมากรรมอียิปต์ แต่ต่อมาก็เริ่มอ่อนช้อยเหมือนจริงมากขึ้น งานประติมากรรมในปลายยุคเริ่มใส่ใจในสัดส่วนมากขึ้น  หรือประติมากรรมที่สวมเสื้อผ้านั้นก็แสดงให้เห็นความสำคัญระหว่างเสื้อผ้าและร่างกายใต้เสื้อผ้าได้ดีขึ้น ลักษณะหนึ่งที่ประติมากรรมยุคนี้มีเหมือนๆกันก็คือรอยยิ้มที่เรียกว่า ยิ้มแบบอาร์เคอิก รูปสลักในสมัยนี้จะทาสีเพื่อเพิ่มความงามและความเหมือนจริง เนื่องจากสถาปัตยกรรมนั้นพัฒนามาพร้อมๆกับประติมากรรม จึงมีประติมากรรมในลักษณะที่สร้างประดับ หรือ ประกอบสถาปัตยกรรมให้เห็นมากในยุคนี้ซึ่งทำมาจากหินและดินเผา

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com