ประวัติอาจารย์พิสุทธิศักดิ์ ประทุมสุวรรณ

ประวัติและการทำงา

อ. พิสุทธิศักดิ์  ประทุมสุวรรณ   ( ชื่อเดิม อ.สิทธิชัย  ประทุมสุวรรณ )

อ. พิสุทธิศักดิ์  ประทุมสุวรรณ
 
( อ. ไก่ )

 
อายุ 52 ปี
การศึกษา
- ศึกษาจากหลายสำนักด้วยตนเอง (แบบตักกสิลา) ประมาณ 25 ปี
- ศึกษาเข้าปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ที่สวนโมกข์ จ.สุราษฎร์ธานี 20 ปี
- ศึกษาทางปรัชญาแนวทิเบต ลัทธิเต๋า ลัทธิเซน และปรัชญาแห่ง
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิสุทธิรัศมิ์ จำกัด
อาชีพ   มัณฑนากร และสถาปนิก
คู่สมรส            คุณสิรีรัศมิ์  ประทุมสุวรรณ
 
ผลงานที่ผ่านมา
- ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ บริษัท พีทีแอนด์โปรโมชั่น จำกัด
- ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์และวางแผนบริษัทอาร์ชคอนซัลแตนท์กรุ๊ปจำกัด
- ออกแบบวางแผนแม่บทให้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ. พังงา ( บางส่วนได้ดำเนินการไปแล้ว )
- ออกแบบพระตำหนักมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ( ขณะนี้รอ งบประมาณอยู่ )
- ออกแบบรีสอร์ท อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ออกแบบจัดสวนภูมิสถาปัตย์ ออกแบบ ตกแต่งภายในอีกหลายแห่งที่เกาะสมุย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ออกแบบโบสถ์ วิหาร และมัสยิดร่วมกับสถาปนิกชาวอังกฤษ
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชแปงวิศวกรรม จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ชแอนด์อินทีเรียดีไซน์ จำกัด
- ออกแบบและจัดสร้างมหาวิหารพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ณ วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่
- ออกแบบและจัดสร้างซุ้มประตูมหาโพธิสัตว์กวนอิม วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่
- ออกแบบถนนแกรนิตสำหรับคนเดินสู่มหาวิหารพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม คูระบายน้ำหินแกรนิตแบบทิเบตโบราณที่นั่งพักผ่อนบุด้วยแกรนิต ยาว ๖ เมตร และภูมิสถาปัตย์โดยรอบ ณ วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่
- ออกแบบและจัดสร้างอาคารบริวารมหาวิหารโพธิสัตว์กวนอิม ๒ อาคาร วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่
- ออกแบบและจัดสร้างลิฟท์ภายในมหาเจดีย์ วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่ สูงประมาณ ๔๐ เมตร
- ออกแบบและควบคุมการจัดสร้างลิฟท์อาคารอุโบสถ วัดสัมพันธวงศารามวรวิหารกรุงเทพมหานคร ออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในให้สอดคล้องกลมกลืนกับอุโบสถเก่าซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมไทยโบราณ
- ออกแบบตกแต่งพระประธานองค์ใหญ่บุด้วยโมเสกสีทอง วัดพญากำพุช จ.จันทบุรี
- เหรัญญิกโครงการแปลพระสูตรมหายานเฉลิมพระเกียรติ (จีน-ไทย)

- ออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตา วัดเทพประทาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรีหน้าตัก๔๐เมตรสูง๖๐เมตรสร้างด้วยแร่นิลรัตนะทั้งองค์

- ออกแบบและจัดสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม อาคาร ๗ ชั้น ๒๐๐ ห้องสไตล์ทิเบต ณ วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่
- นอกจากนี้ยังได้ออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในบ้านพัก อาศัยอาคารสำนักงานอีกหลายสิบแห่งทั้งในกรุงเทพฯและ ปริมณฑล
 
จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com