ไปมอบภาพเขียนลายเส้นให้ พลเอกพฤณท์ สุวรรณทัต และพลตรีพลภัทร เรืองสอน ที่กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2555

 
 
 
 

 


 
 จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com