การอนุรักษ์ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ( Crading )

 

การอนุรักษ์ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ( Crading )

                ในการอนุรักษ์ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมนั้น ( Crading ) หมายถึงการเสริมแผงไม้ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำกันมาแต่โบราณหลังจากที่ใช้เครื่องมือหลายชนิดถากแผงไม้ที่ชำรุดนั้น เพื่อให้บางลงจะนำชิ้นริ้วไม้เนื้อแข็งติดกาวฝังลงในเนื้อไม้ตามแนวดิ่งตามลายไม้ทางด้านหลังของแผงไม้นั้น ด้านใต้ริ้วไม้เหล่านี้จะเซาะเป็นร่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นระยะๆ ซึ่งจะมีชิ้นไม้แบนๆสอดผ่านไปตามแนวนอนในลักษณะขวางเสี้ยน ไม้ชิ้นที่สอดในร่องตามแนวนอนนี้จะเป็นไม้เนื้อแข็งชนิดเดียวกัน และสอดลงในร่องโดยไม่ติดกาว คือสามารถเคลื่อนได้โดยอิสระ เผื่อไว้ในกรณีที่แผงไม้อาจขยายหรือหดตัวในภายหลัง รวมทั้งกันไม่ให้เนื้อไม้แตกแยก การเสริมแผงไม้ในลักษณะนี้มีทำกันมานานมากกว่าสองร้อยปี และก็ยังเป็นวิธีการที่ใช้กันอยู่แพร่หลาย แต่นักอนุรักษ์ในปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้ว เพราะมีวิธีการเสริมแผงไม้วิธีอื่นอีกหลายวิธีให้ใช้ คำนี้ยังใช้เรียกการเสริมแผงไม้ฝาบ้านอีกด้วย โดยการนำแผ่นไม้มาปะกาวกับริ้วไม้ระแนงที่ตีทำโครง

 

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com