ศิลปะแบบอย่าง นาซารีนส์ (Nazarenes)

 

ศิลปะแบบอย่าง นาซารีนส์ (Nazarenes))

                ศิลปะแบบอย่าง นาซารีนส์ ชื่อแขนงศิลปะของกลุ่มลูกัสบรีดเดอร์ (นิกายของเซนต์ลุกซ์) กลุ่มนาซารีนส์เป็นกลุ่มศิลปินและนักประพันธ์ ก่อตั้งขึ้นในกรุงเวียนนาใน ค.ศ. 1809 โดยโยฮัน ฟรีดริค โอเวอร์เบค (ค.ศ. 1789 – 1869) เป็นขบวนการศิลปะที่มุ่งฟื้นฟูเอาจิตวิญญาณ หรือสุนทรียรสในแบบยุคกลางกลับมาอีกรวมทั้งการสนับสนุนให้ศิลปะมักเชิดชูวีรกรรมหรือเน้นอารมณ์ ศิลปินสำคัญ ๆ ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ปีเตอร์ ฟอน คอร์เนเลียส (ค.ศ. 1783 – 1867) คาร์ล เบเกส (ค.ศ. 1794 – 1854) ฟรันซ์  ปฟอรร์ (ค.ศ. 1788 – 1812) และจูเลียส ชนอรร์ (ค.ศ. 1795 – 1872) แม้ว่ากลุ่มนี้จะมีอายุการทำงานที่ค่อยข้างสั้น แต่ส่งอิทธิพลไปยังจิตรกรซึ่งมีแนวคิดคล้ายคลึงกันในอังกฤษและฝรั่งเศส เช่น กลุ่มพรีราฟาเอลไลท์ (Preraphaelites) และงานของแองกร์ แม้แต่ลักษณะรูปแบบบางประการของศิลปะแบบอย่างนี้ผู้อำนวยการสถาบันดืสเซลดอร์ฟ ชื่อ วิลเฮล์ม ฟอน ชาโดว์ ยังได้นำมาศึกษาปฏิบัติกันในสถาบันนี้

 

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com