ศิลปะจิตอลวน (Psychedelic Art)

 

 

ศิลปะจิตอลวน (Psychedelic Art)

                ศิลปะจิตอลวน เป็นศิลปะตกแต่งและศิลปะรูปแบบนามธรรมที่ใช้สีและรูปแบบในลักษณะที่กล่าวกันว่า เป็นอิทธิพลของการกระตุ้นเร้าจากฤทธิ์ของยากล่อมประสาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่เรียกกันว่า LSD ผลงานศิลปะเช่นนี้เผยโฉมขึ้นในสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1966 ซึ่งศิลปะในหมวดนี้จะแสดงออกในลักษณะที่การระบายสีแบนๆเป็นรูปขอบคมที่มีเส้นสายโค้งคดไปมาคล้ายๆ กับลวดลายในงานนวศิลป์ (Art Nouveau) มีสภาพสีคล้ายฝาน้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ คือมีสีแบบเหลือบสีรุ้งด้วยลวดลายของเส้นสายของลูกไฟที่ประทุออกมาจากดอกไม้ไฟ ซึ่งลวดลายเหล่านี้จะสลับสีหลากหลายสับสนอลหม่าน มักนิยมใช้สีสดและอ่อน เช่น สีเขียวอ่อน หรือม่วงอ่อน เป็นหลักแต่บางครั้งก็ใช้สีสดสว่างและเข้มจัด ถ้าในผลงานมีตัวอักษรประกอบอยู่ด้วยมักจะใช้ตัวอักษรที่มีรูปแบบเป็นเส้นโค้งคด เช่นเดียวกับตัวอักษรในงานนวศิลป์

 
 
สถานที่ อาคารบริวารพระตำหนักมหาโพธิสัตว์กวนอิม วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่
ผู้เขียนเป็นสถาปนิกออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายนอกและภายใน
(04/10/2552)
จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com