บ้านสวนสัก 
 

หลวงปู่ทองให้ซื้อไว้เป็นที่ปฎิบัติงานปฎิบัติธรรมที่จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ครับ