ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศล
เพื่อสมทบทุนปิดยอด "องค์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีจอมทองอนุสรณ์ , องค์พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก"
และสมทบทุนสร้าง-ปรับภูมิทัศน์โดยรอบสำนักปฏิบัติธรรม

และร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก
พิธียกฉัตรขึ้นสู่ยอดและฉลองสมโภชน์องค์พระปฐมเจดีย์
ณ สำนักปฏิบัติธรรมวรชาติรวีรัตน์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
วันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญ

หน้า 1  2  3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 1  2  3

 
จำนวนผู้เข้าชม : AmazingCounters.com