โครงการมัสยิดอัลบะเราะกะฮุ

ออกแบบปรับปรุงโดย อ.พิสุทธิศักดิ์ ประทุมสุวรรณ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#‎อัลฮำดุลิ้ลละห์‬ สำหรับขั้นตอนการขอจดทะเบียนมัสยิด อัล - บารอกะห์
จากทางสำนักงานเขตประเวศ #เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว‬ 
-
วันนี้เข้าไปรับเอกสารใบอนุญาตรับรองการสร้างมัสยิด
ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ทุกประการ 
-
ขั้นตอนหลังจากนี้ คือ : จะยื่นเรื่องไปทางสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานครฯ
โดยกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง เพื่อที่จะอนุมัติให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย
-
ประกาศลงใน : #‎พระราชกิจจานุเบกษา ให้เสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ 
-
เริ่มตั้งแต่ปี พศ.๒๕๔๙ คณะกรรมการมัสยิดได้เริ่มดำเนินการเป็นต้นมา
แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักในครั้งนั้น
-
ในปี พศ. ๒๕๕๖ ทางคณะกรรมการมัสยิด นำวาระนี้กลับมาประชุมพิจรณากันใหม่ 
ประชุมวางแผนขั้นตอนกันใหม่ เข้าปรึกษาหารือกับบรรดาผู้ใหญ่ในสังคม
-
ได้คำแนะนำอย่างดียิ่งจากบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคม
และได้ดำเนินการอย่างจริงจัง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
-
จนประสบความสำเร็จไปแล้ว มากกว่า 90% จนวันนี้
-
ขอซุโกร (ขอบคุณ) ต่อพระองค์อัลลอฮ์อย่างมากมายที่ช่วยเหลือการดำเนินการครั้งนี้
ในขั้นตอนทุกอย่าง ที่คณะกรรมการมัสยิดคิดว่ามันยากมาก ไม่มีแสงสว่าง ไม่มีทางออก
-
แต่ด้วยพระเดชานุภาพแห่งพระองค์ #‎ทำให้มันง่ายดาย อย่างมากมาย
โดยที่เราคาดไม่ถึง และคิดไม่ถึง จะมีบุคคลในแต่ละขั้นตอนเข้ามาช่วยเหลือเราขนาดนี้
-
#‎โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด‬
-
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ 
อ. พิสุทธิศักดิ์ ประทุมสุวรรณ ( สถาปนิกเขียนแบบมัสยิด )
ดร. อดุลย์ อิสลาม ( วิศวะรับรองอาคารมัสยิด )
นาง อัจฉรา ห่อสมบัติ ( ผอ. เขตประเวศ ) , ฝ่ายทะเบียน ,ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายโยธา
-
ทางคณะผู้ดำเนินการในครั้งนี้และคณะกรรมการมัสยิด ทุกท่าน
ที่ได้ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี
-
// ขอพระองค์ทรงตอบแทนความดีให้กับบุคคลที่ค่อยช่วยเหลือในครั้งนี้ ด้วยเถิด อามีน
 
 
จำนวนผู้เข้าชมAmazingCounters.com