พระประธานวัดพญากำพุช ; รับหมวกจากผู้การฯ

 

 
 
 ออกแบบการใช้วัสดุโมเสก (Mosaic) ในการตกแต่งห่อหุ้มองค์พระประธานวัดพญากำพุช
อ. โป่งน้ำร้อน  จ. จันทบุรี  (13 มค. 2552)
 
 
 นาวาอากาศเอกสมชาย  นุชพงษ์  ผู้อำนวยการกองฝึกร่วมและผสม  กรมยุทธการกองทัพอากาศ 
มอบหมวกฉลองครบรอบ 100 ปี กองทัพอากาศ (7 สค. 55) แก่ อ.พิสุทธิศักดิ์ ประทุมสุวรรณ เป็นที่ระลึก
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com