งานออกแบบ podium ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

งานออกแบบ podium และห้องรับรองอาคันตุกะต่างประเทศ
 ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ซึ่งท่านอธิบดี ภาวนา สุคันธวณิช
ให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกันเนื่องงานวันเกิดศาลฯ วันที่ 1 ธันวาคม 2557

ออกแบบโดย อาจารย์ พิสุทธิศักดิ์ ประทุมสุวรรณ
และมอบให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นกรณีพิเศษ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com