มอบรูปหล่อพ่อท่านถาวรให้ ศ.ดร ภักดี โพธิศิริ
อดีตเลขา อย.ที่สำนักงานอาหาร และยา
26 กันยายน 2566
 
 
 
 
 
ผอ.เขตประเวศ และรองผู้บังคับการนครบาล๙
มาเยี่ยมเยึอนที่สำนักงาน 26 กันยายน 2566