ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี
เพื่อสมทบทุนลงรักปิดทองพระประธาน-สร้างศาลาการเปรียญ
ณ วัดป่าถ้ำพระภูเก้า บ้านดอนหัน ตำบล หัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
วันเสาร์-อาทิตย์ ๒๘-๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

เนื่องด้วยวัดป่าถ้ำภูเก้า ได้มีกำหนดการทำบุญทอดผ้ากฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้นระหว่าง
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม เพื่อสมทบทุนในการสร้างถาวรวัตถุในอาวาส ที่ยังไม่แล้วเสร็จ

-ลงรักปิดทองคำเปลว พระประธานในศาลาวิหาร
-ติดฝ้าเพดาน , ทาสีรอบนอกศาลาภายนอกวิหาร ที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ซึ่งทางวัดยังขาดจตุปัจจัยในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ร่วมทำบุญทอดผ้ากฐินสามัคคีในครั้งนี้


ขอผลานิสงส์ทั้งหลายแห่งการร่วมการกุศลในครั้งนี้ จงหนุนนำให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จ ได้รับแต่สิ่งที่ประเสริฐอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขและมรรคผลนิพพาน แก่ท่านและครอบครัว ขอให้ประสพแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม อย่างสูงยิ่งๆขึ้นไปเทอญ

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ขึ้น ๙ ค่ำเดือน ๑๒) เป็นวันรวม
        เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น-เจริญพระพุทธมนต์
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒)
        เวลา ๐๗.๓๐ น. พระภิกษุ-สามเณร ออกรับบิณฑบาตรภายในวัด
        เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร
        เวลา ๑๐.๐๐ น. พร้อมกันทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี
                                 พระภิกษุสงฆ์สวดอปโลกน์,คำญัตติ ทุติยกรรมกฐิน
                                 พระภิกษุสงฆ์อนุโมทนา (เป็นอันเสร็จพิ
ธี)
 

ประธานที่ปรึกษา กรรมการฝ่ายสงฆ์
พระครูประสิทธิ์ธรรมโอภาส              พระอาจารย์สุริยันต์ วรคุโน              พระอาจารย์สมชาย ฐิตธัมโม
พระอาจารย์ณรงค์ จันทสาโร            พระอาจารย์สมบัติ ฐานวโร              พระอาจารย์เสวต จิรธัมโม
พระอาจารย์คณิต โชติธัมโม             พระอาจารย์วิมาร เขมาภิรโต (รักษาการเจ้าอาวาส)
หลวงพ่อวีรพล สัจจวโร                     พระธนินท์รัฐ ฉันทาโภ
พร้อมด้วยภิกษุ-สามเณรภายในวัดเป็นกรรมการ

กรรมการดำเนินงาน และสอบถามรายละเอียดได้ที่
พระอาจารย์วิมาร โทร. 084-6831103
นายบุญเริ่ม เสนศรี โทร. 093-550
3884

ประธาน-รองประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส
นายอนันต์-นางสุรัสสา เลิศฤทธิ์
นายไพบูลย์ สุขเกษม รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวนา
นายสงวน นิลนามะ รองนายก อบต.หัวนา
บริษัทจัดหางานอุดร เอ็นทียูเนี่ยน จำกัด
คุณสภา-คุณวรินทร ศิริปรีชา
คุณศริญญา ศิริปรีชา
คุณวีระเดช ใคร่นุ่นสิงห์-คุณรัศมี ทองหมื่น
คุณมิตซูโอะ-คุณปิยพร บันโนะ
คุณแม่เครือวัลย์ สุขเกษม
คุณนันทพันธ์ แก้วประชา
คุณเอนก-คุณเตือนใจ ชมเกล็ดแก้ว
นพ.วรวิช พลเวียงธรรม
คุณชูชื่น บ้านขมิ้น
นายชัย ป้องคำสิงห์ อบต.
นายขาว เครือภักดี ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนหัน
คุณเตือนใจ คำโทพล
คุณแม่ชีสนอง เต่าเงิน
คุณพิสุทธิศักดิ์-คุณศิริรัศนิ์ ประทุมสุวรรณ
ผศ.ดร.ปริญญา-อ.นิตยา ธีระมงคล
นพ.วิสุทธิ์-คุณกมลทิพย์ ตันรัตนวงศ์
คุณประพล-คุณสิริกร ศิริปรีชา
คุณนธิมา ศิริปรีชา
คุณแม่วันดี-น.ส.อนงค์ ใจยืน
คุณสงคราม-คุณวราภรณ์-ด.ญ.วรรณเพ็ญ มั่นเภา
คุณอรุณ-คุณพรชนก-ด.ญ.อาทิตยา-ด.ญ.ศิรภัทธ์ ศรีวะอุไร
คุณรัตติกร พิทักษ์วงษ์วัฒนะ ห้างทองศรีสุพรรณ
คุณสมหวัง-คุณสง่า-คุณลินดา โอสถศรี
คุณเดือน-คุฯมัด ผาแดง
คุณนุขนาตรถ อาจคงหาญ
คุณสันติ โคริมพันธ์-คุณอนงค์ ทัพแก้ว
นายธงชัย จันทร์เติบ อบต.
นางละมูล กาพย์กลอน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
นายอดิศักดิ์ บุรีเลิศ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
เอมอรรีสอร์ท จ.หนองบัวลำภู คุณบุญชู เที่ยงตรง
คุณศิริวรรธน์-คุณพรทิพย์พา วสันต์บ้งงึ้ม
 
ยอดกฐินรวมได้ 1,289,507.- บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม : AmazingCounters.com