หน้า   1   2   3

 

สิ้นมหาวิปัสสนาจารย์เอกแห่งแผ่นดิน
สิ้นหลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล โศกร่ำไห้
สิ้นร่มไทร แห่งวิปัสสนาที่สูงส่ง
สิ้นมหาเถระสงฆ์ อุดมปัญญาที่มั่นคง
ขอกุศลส่งหลวงปู่ สู่นิพพานเทอญ

ขอน้อมถวายความอาลัย
พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล ( ทอง สิริมงฺคโล )
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
สิริอายุ ๙๖ ปี ๗๖ พรรษา

หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล เมตตาเดินทางมาวัดตาลเอน เมื่อปี ๒๕๕๓ เพื่อสอนกรรมฐานให้พระภิกษุและอุบาสก อุบาสิกา วัดตาลเอน และทุกครั้งที่พระอาจารย์ตลอดถึงคณะสงฆ์คณะศิษย์วัดตาลเอน ไปกราบหลวงปู่จะเมตตาทุกครั้งไป

คณะสงฆ์และคณะศิษย์วัดตาลเอน

* คำกลอนแต่งโดยพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ วิ. เพื่อถวายความอาลัยแด่องค์หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า   1   2   3

 
จำนวนผู้เข้าชม :