งาน วางศิลาฤกษ์ จัตุรมุขครอบพระพุทธบาท ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยพระพรหมมงคล (หลวงปู่ ทอง)

 
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560