ทำบุญและท่องเที่ยว 

วัดพระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราชครับ