เสด็จฯทรงเปิดอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com