มอบเหรียญสองพลังให้แม่ทัพภาคที่1

 
 

มอบเหรียญสองพลังให้คณะแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช

 
 

พิธีมอบเหรียญสองพลังให้กับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และแพทย์พยาบาลที่ดูแลในหลวง
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)

 

 

จำนวนผู้เข้าชม : AmazingCounters.com