ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเหรียญพระ 2 หน้า
หลวงพ่อ คูณ ปริสุทฺโธ กับ หลวงพ่อ จำเนียร สีลเสฏโฐ
รุ่นสองพลัง

 

จำนวนผู้เข้าชม : AmazingCounters.com