เช้าวันนี้เวลา(๑๙/๑๒/๒๕๖๔) 10:00 น. ประธานสุชาติ อำนาจวิภาวี, ประธานกิตติมศักดิ์สมเจตน์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์ และพ.ต.อ.อชิรวิทย์ ทองจันดี ร่วม นิทรรศการ งานแสดงภาพศิลปะร่วมสมัย สไตล์อิมเพรสชั่น, เอ็กซ์เพลสชั่น จิตรกรรมภาพวาดสีดุดัน ณ A.KAI Gallery เขตประเวศ
โดยเป็นการแสดงภาพจิตรกรรม อาจารย์พิสุทธิศักดิ์ ประทุมสุวรรณ ซึ่งมีผลงานโดดเด่น ด้านงานศิลปกรรม, สถาปัตยกรรม และงานพุทธศิลป์ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย อาทิเช่น ออกแบบพระตำหนักมหาโพธิสัตว์กวนอิม วัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ และผลงานล่าสุดที่ช่วยออกแบบศาลาหลวงพ่อแสมดำ ตั้งอยู่ที่สถานีตำรวจแสมดำ

 
ท่านสหวัฒน์ แน่นหนา ประธานคณะกรรมการกรมศิลปากรคนปัจจุบันมานั่งเป็นประธานชมการวาดภาพด้วยครับ
 
ขอเชิญชมภาพกิจกรรมได้ในอัลบั้ม
 

หน้า   1   2   3   4   5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า   1   2   3   4   5