หน้า   1   2   3

 
 
ขอเชิญร่วมงานแสดงภาพเขียนสีน้ำมัน สีน้ำ สีหมึก พร้อมภาพลายเส้น
สีน้ำมัน งานศิลปแนวโพสต์อิมเพรสชั่นนิสม์ (Post Impressionism)


โดย อ.พิสุทธิศักดิ์ ประทุมสุวรรณ
ในวันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียนเชิญ พลเอก สมชาติ ศิลป์เจริญ
สถานที่ 110 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 83 แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 
 
อิมเพรสชั่นนิสต์ สไตล์รูปแบบที่ผมชอบเขียนครับ อัตลักษณ์ส่วนตัวครับ
แสดงงานเขียนประมาณ๓๐ภาพครับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แสดงงานศิลปะ ภาพสีน้ำมัน ที่สำนักงาน อยู่ในช่วง ตกแต่งภายในครับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพบรรยากาศภายในงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
 
ท่านประธานศาลอุทธรณ์เมตตามาด้วยครับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า   1   2   3