ท่านปลัดกรุงเทพมหานคร ท่านขจิต ชัชวานิชย์
มาเยี่ยมที่สำนักงาน วันที่ 19 กันยายน 2566