ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ท่าน พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
( อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ) 
 
 
...ที่สุสานไตรลักษณ์