กราบนมัสการพ่อท่านถาวร ถาวโร วัดมุจลินทราวาส (วัดบ่อจิก) นครศรีธรรมราช
 

วันวิสาขบูชา (๓/มิถุนายน/๒๕๖๖)

อาจารย์พิสุทธิศักดิ์ ประทุมสุวรรณ