ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (มหากุศล)
 

เพื่อสมทบทุนสร้างวิหาร ยอดพระวิหารทองเหลือง

และรูปหล่อทองเหลือง พ่อท่านถาวร ถาวโร
 
 
หน้า 1  2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยอดฉัตรสูงสุดทองเหลึองพร้อมทองแดงอุปกรณ์สายล่อฟ้าฉบับสมบูรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
ยอดมณฑปทองเหลึองฉบับสมบูรณ์แบบ
 
 

ส่วนยอดมณฑปทองเหลืองวัด มุจลินทราวาส

ติดตั้งสายล่อฟ้าสมบูรณ์แบบ ทั้งหมด ๙ ชั้น ยังมีฉัตรรับอีก งดงามครับ
 
 

ส่วนหนึ่งของยอดทองเหลืองวัด มุจลินทราวาส

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้า 1  2