แถลงข่าวสร้างเหรียญพระสองหน้า"รุ่นสองพลัง" หลวงพ่อคูณ-หลวงพ่อจำเนียร  ณ อาคารสโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม  วันที่ 8 มิถุนายน 2555  เวลา 11.00 น.

 

 
ABCDEF
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แถลงข่าวสร้างพระสองหน้า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com