สร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท 
 

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
๓๐๔ หมู่ ๓ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๒๐
โทรศพท์ ๐๘๖ ๑๙๖ ๙๐๒๒ หรือ ๐๕๓ ๘๖๕ ๗๐๙

 
อยู่ในช่วงกำลังสร้างลานประทักษิณรอบองค์มณฑป พื้นที่อีก 1100 ตารางมตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ทอดกฐินพระราชทาน หาเงินสร้างมณฑปปี 2563