ถวายเงิน อาคารปฎิบัติธรรม คืน

 
                 ถวายเงินที่เหลือในโครงการสร้างอาคารปฎิบัติธรรม 200 ห้อง ที่วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่ แก่หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ ประธานสงฆ์วัดเขาหลาว จ.ราชบุรี  ในวันที่ 1 พค. 58 ซึ่งเป็นวันเกิดหลวงพ่อจำเนียร  พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย, เงินคงเหลือสุดท้ายมาให้  หลวงพ่อจำเนียรประกาศว่าจะให้หยุดการสร้างที่วัดถ้ำเสือไปก่อน และจะมอบเงินจำนวนนี้เข้า บ/ช วัดเขาหลาว เพื่อสร้างศาสนสถานต่อไป ปัจจุบันหลวงพ่อจำเนียร เป็นประธานสงฆ์อยู่ที่นี่
 
                 ในโอกาสนี้ก็ได้ถือโอกาสถวายทองคำแท่งและทองคำแผ่นรวมทั้งทองรูปพรรณที่เก็บไว้กับคุณไพรัตน์ - คุณอัจฉรา มหธารทิพย์  เจ้าของโรงงานทองเหลืองผู้ทำบุญถวายยอดทองเหลืองทุกยอดในวัดถ้ำเสือ โดยเฉพาะยอดพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิมและซุ้มประตู ทองคำแท่งและทองคำแผ่นนี้ได้จากการทำบุญของญาติธรรมในงานเททองปลียอดทองคำของเจดีย์ที่วัดถ้ำเสือ เมื่อครั้งงานวันเกิดหลวงพ่อ 6 รอบ เป็นน้ำหนักทองคำประมาณ 60 บาท
 

 

 
 
 
 
 

 

จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com