ท่านวิทยา แก้วภราดัย
มาเยี่ยมเยือนที่สำนักงาน วันที่ 2 ตุลาคม 2566