วิหาร พระโพธิสัตว์กวนอิม อ.แกลง จ.ระยอง
หินหยกขาวจากพม่าใช้ช่างมือหนึ่งของประเทศจีนแกะสลัก
หินหยกขาวทั้งหมดรวม๑๐๐ตัน มูลค่า ๓๐๐ล้าน แกะสลักสมบูรณ์แบบแล้วเริ่มอัญเชิญวันวิสาขบูชา ๑๘/๐๕/๖๒

หน้า   1   2   3   4   5   6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า   1   2   3   4   5   6

 
จำนวนผู้เข้าชม : AmazingCounters.com