ผลงานที่ทำให้แผ่นดินอีกชิ้นหนึ่งคืองานออกแบบวิหารหลวงพ่อโสธรวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง)
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมี ดร.วุฒิพงศ์ ฉายแสง อดีต รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นประธานจัดสร้างที่ จ.ฉะเชิงเทรา ขณะนี้อยู่ในช่วงงานตกแต่งภายใน

อ.พิสุทธิศักดิ์ ประทุมสุวรรณ
เป็นผู้ออกแบบ เเละควบคุมการก่อสร้าง ร่วมทั้งงานตกแต่งภายใน และออกแบบยอดฉัตรสร้างถวายเป็นยอดวิหาร

 

หน้า 1  2  3  4  5  6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 1  2  3  4  5  6 

 
จำนวนผู้เข้าชม : AmazingCounters.com