ข่าวประชาสัมพันธ์ผ้าป่าจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 
ภาพข่าวจาก นสพ.เดลินิวส์ ฉ.16 พค. 58 เกี่ยวกับผ้าป่าเพื่อสร้างสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตา
วัดเทพประทาน อ.สอยดาว จ. จันทบุรี

 

 
 
 

 

จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com