ขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์งานฉลองเนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ไปประดิษฐาน
ณ ผ้าทิพย์ บนฐานพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา"

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com