บริษัท พร้อมมิตร เอส เอ เอฟ ที จำกัด

 

 
อ.พิสุทธิศักดิ์ มอบแบบพิมพ์เขียวให้ผู้บริหาร บริษัท พร้อมมิตร เอส เอ เอฟ ที จำกัด เพื่อเริ่มงานฐานรากสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตา
 (๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
 
 
พระอธิการธาตุ อธิปัญโญ และ อ.พิสุทธิศักดิ์ ได้พาทีมงานของ บริษัทรับจ้างเข็มเจาะหัวเพชร
ไปดูสถานที่ก่อสร้างเพื่อกำหนดจุดศูนย์กลางองค์พระสมเด็จองค์ปฐมฯ
เพื่อให้เศียรองค์พระอยู่ในตำแหน่งจุดศูนย์กลางงานสร้าง(9 กค.55)
 
 
อ.พิสุทธิศักดิ์ , ศาสตราจารย์สนั่น เจริญเผ่า และ ผู้บริหาร บริษัท พร้อมมิตร ฯ จำกัด
ร่วมประชุมครั้งแรกเรื่องงานเข็มเจาะหัวเพชร ที่ บริษัท บรอนแจ็ค (ไทยแลนด์) กรุงเทพฯ  (21 กค.55)
 
 
ร่วมกันถ่ายภาพผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี ศาสตราจารย์สนั่น เจริญเผ่า เป็นประธานการประชุม
ร่วมกับบริษัทเข็มเจาะหัวเพชร (21 กค.55) 
 
 
อ.พิสุทธิศักดิ์  ประทุมสุวรรณ มอบหนังสือ " โครงสร้างอัจฉริยะพันปี ฯ " แก่ คุณวรพันธ์ ปิณฑวณิช
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร้อมมิตร เอส เอ เอฟ ที จำกัด เป็นที่ระลึกหลังจากการประชุมกับคณะทำงาน ( 21 กค. 55)
 
พระอธิการธาตุ อธิปัญโญ  และ อ.พิสุทธิศักดิ์  ประชุมร่วมกับ บริษัท พร้อมมิตร ฯ ผู้รับจ้างทำเข็มเจาะหัวเพชร 
ณ วัดเทพประทาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (12 สค.55)
 
 
พระอธิการธาตุ อธิปัญโญ  และ อ.พิสุทธิศักดิ์ พูดคุยเรื่องงานสำรวจดินและตำแหน่งขององค์ปฐม"พระพุทธเมตตา"
กับ บริษัท พร้อมมิตร ฯ ผู้รับจ้างเข็มเจาะหัวเพชร (12 สค.55)
 
 
 พระอธิการธาตุ อธิปัญโญ  และ อ.พิสุทธิศักดิ์ ขณะกำหนดตำแหน่งเส้นผ่าศูนย์กลางขององค์พระฯ
ในตำแหน่งที่ตรงกับเศียรพระเป็นจุดศูนย์กลาง (12 สค.55)
 
 
พระอธิการธาตุ อธิปัญโญ  และ อ.พิสุทธิศักดิ์  ประชุมร่วมกับ บริษัท พร้อมมิตร ฯ
ผู้รับจ้างทำเข็มเจาะหัวเพชร ณ วัดเทพประทาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (12 สค.55)
 
 
อ.พิสุทธิศักดิ์ นำทีมผู้บริหารของ บริษัท พร้อมมิตร ฯ มอบร่างสัญญาการจ้างเจาะเสาเข็มหัวเพชร
แก่พระอธิการธาตุ อธิปัญโญ เพื่อการขนเครื่องจักรกลเข้ามาเริ่มงานฐานรากสมเด็จองค์ปฐม"พระพุทธเมตตา" (12 สค.55)

 

จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com