วันวิสาขบูชา ๑๐/๐๕/๒๕๖๐
อัญเชิญหลวงพ่อโสธรประดิษฐานในวิหาร วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) จ.ฉะเชิงเทรา

หน้า   1   2   3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า   1   2   3

 
จำนวนผู้เข้าชม : AmazingCounters.com