บอร์ดแถลงข่าว
 
ผลงานปัจจุบัน และ ผลงานการออกแบบที่ผ่านมา
สกุลช่าง
 
 
ลายไทย
 
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
พระประธานวัดพญากำพุช
 
 
 


โครงการสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตา
สมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตา
การประชุม
การตรวจสอบดิน
LOG OF BORING
ความคืบหน้า
วัดเทพประทานพร 30/03/54
แบบก่อสร้าง
บริษัท พร้อมมิตรฯ
ขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์
สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ร่วมสมัย
 
 

โครงการแปลพระสูตรมหายาน
จีน-ไทย เฉลิมพระเกียรติ
โครงการแปลพระสูตรมหายาน
โครงการแปลพระไตรปิฎก
 
 

โครงสร้างอัจฉริยะพันปี ฯ.
บรรยายประกอบหนังสือ
 
 
 

การจัดสร้างเหรียญพระสองหน้า
งานบุญกุศลร่วมสร้างเหรียญ
ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเหรียญ
รายชื่อคณะกรรมการ
ประชุมที่วัดบ้านไร่
รายงานการประชุม
สั่งจองเหรียญสองพลัง
วัดบ้านไร่รับรองการสร้างเหรียญ
งานแถลงข่าวเหรียญสองพลัง
แถลงข่าว 15 ก.ค. 55
ต้นแบบเหรียญพระสองหน้า
กำหนดพิธีพุทธาภิเษก
กระแสข่าว กระแสธรรม 24 ส.ค. 55
งานพุทธาภิเษกวัดบ้านไร่
 
 

รักเธอประเทศไทย
พิธีเชิญมหาโพธิสัตว์กวนอิม
งานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
 

ศิลปะ
ศิลปะกอธิก
ศิลปะเกรโก - โรมัน
ศิลปะโรมัน
ศิลปะโรมาเนสก์
ศิลปะบาโรก
ศิลปะโรโกโก
ศิลปะไมโนน
ยุคที่สี่ของศิลปกรรมกรีก
ศิลปะไซคลาดิก
ศิลปะแบบอย่าง นาซารีนส์
สำนักศิลปะด้านทัศนศิลป์
 

เยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุข
เยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุข 2
กรุงเทพกับวิธีคิดเวนิสตะวันตก
ภัยพิบัติที่เหนือการคาดการณ์
ภัยพิบัติกับความอยู่รอดของโลก
โครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
สังฆปทีป
"กระแสข่าวกระแสธรรม"
วิกฤติที่เกินความคาดเดา
 
 

 

Share 

จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com 

 

 

 
 
หลักเกณฑ์การเขียนลายไทย
         

            การเขียนประดิษฐ์ลายไทยหรือเรียกกันว่า การผูกลายนั้นจะได้ผลดีและงดงาม เป็นศิลปะชั้นสูงแล้วนั้น จะต้องยึดหลักประกอบการเขียน ๙ ประการดังต่อไปนี้
          ๑. ชนิดกนกของแบบลาย
          ๒. ที่ออกเถาของลาย
          ๓. การเขียนเถาของลาย
          ๔. การแยกเถาของลาย
          ๕. ทรงกนกและกาบทั่วๆไป
          ๖. การสอดไส้กนก บาก แบ่งตัวกนก กาบและก้านทั่วๆไป
          ๗. การตัดเส้นลาย
          ๘. การจัดระยะช่องไฟพื้น
          ๙. การเล่นลูกไม้พลิกแพลงต่างๆ

 

แหล่งกำเนิดลายไทย
บไม้ ดอกไม้ ธรรมชาติที่เป็นแหล่งกำเนิดลายไทย
ต้นเริ่มแหล่งกำเนิดดังนี้
          ๑.  ดอกบัว
          ๒.  ดอกมะลิ
          ๓.  ดอกชัยพฤกษ์
          ๔.  ใบเทศหรือใบฝ้ายเทศ
          ๕.  ต้นไผ่
          ๖.  ใบไผ่
          ๗. ดอกลายที่มาจากดอกบัว
          ๘.  ดอกลายที่มาจากดอกมะลิ
          ๙.  ดอกลายที่มาจากใบเทศหรือใบฝ้ายเทศ
          ๑๐.  ใบดอกพุดตาน
          ๑๑.  ดอกพุดตาน
          ๑๒.  ดอกพิกุล
          ๑๓.  ดอกลำดวน
ฯลฯ