บอร์ดแถลงข่าว
 
ผลงานปัจจุบัน และ ผลงานการออกแบบที่ผ่านมา
สกุลช่าง
 
 
ลายไทย
 
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
พระประธานวัดพญากำพุช
 
 
 


โครงการสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตา
สมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตา
การประชุม
การตรวจสอบดิน
LOG OF BORING
ความคืบหน้า
วัดเทพประทานพร 30/03/54
แบบก่อสร้าง
บริษัท พร้อมมิตรฯ
ขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์
สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ร่วมสมัย
 
 

โครงการแปลพระสูตรมหายาน
จีน-ไทย เฉลิมพระเกียรติ
โครงการแปลพระสูตรมหายาน
โครงการแปลพระไตรปิฎก
 
 

โครงสร้างอัจฉริยะพันปี ฯ.
บรรยายประกอบหนังสือ
 
 
 

การจัดสร้างเหรียญพระสองหน้า
งานบุญกุศลร่วมสร้างเหรียญ
ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเหรียญ
รายชื่อคณะกรรมการ
ประชุมที่วัดบ้านไร่
รายงานการประชุม
สั่งจองเหรียญสองพลัง
วัดบ้านไร่รับรองการสร้างเหรียญ
งานแถลงข่าวเหรียญสองพลัง
แถลงข่าว 15 ก.ค. 55
ต้นแบบเหรียญพระสองหน้า
กำหนดพิธีพุทธาภิเษก
กระแสข่าว กระแสธรรม 24 ส.ค. 55
งานพุทธาภิเษกวัดบ้านไร่
 
 

รักเธอประเทศไทย
พิธีเชิญมหาโพธิสัตว์กวนอิม
งานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
 

ศิลปะ
ศิลปะกอธิก
ศิลปะเกรโก - โรมัน
ศิลปะโรมัน
ศิลปะโรมาเนสก์
ศิลปะบาโรก
ศิลปะโรโกโก
ศิลปะไมโนน
ยุคที่สี่ของศิลปกรรมกรีก
ศิลปะไซคลาดิก
ศิลปะแบบอย่าง นาซารีนส์
สำนักศิลปะด้านทัศนศิลป์
 

เยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุข
เยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุข 2
กรุงเทพกับวิธีคิดเวนิสตะวันตก
ภัยพิบัติที่เหนือการคาดการณ์
ภัยพิบัติกับความอยู่รอดของโลก
โครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
สังฆปทีป
"กระแสข่าวกระแสธรรม"
วิกฤติที่เกินความคาดเดา
 
 

 

Share 

 

จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com 


 
 

งานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 2 ประเทศ
งานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 11 ประเทศ
ไปวัดถ้ำเสือ จ.กระบี่
1 พ.ค. 2551

งานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 2 ประเทศ
 
งานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 11 ประเทศ
 
 
 
 หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ มอบหมายให้ อ.พิสุทธิศักดิ์ เป็นประธานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 11 ประเทศ 
ได้รับความเมตตาจากสมเด็จมหาพุฒาจารย์ วัดสระเกศวรวิหาร เจิมบุษบกที่บรรจุพระบรมสารีริธาตุ
 
 
หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ มอบหมายให้ อ.พิสุทธิศักดิ์ เป็นประธานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 11 ประเทศ 
รายงานความคืบหน้าการจัดงานกับสมเด็จมหาพุฒาจารย์ วัดสระเกศวรวิหาร
 
 
พระบรมสารีริกธาตุจาก 11 ประเทศ ถูกอัญเชิญมาที่ บริษัท บรอนแจ็ค(ไทยแลนด์) จำกัด
และ บริษัท พิสุทธิรัศมิ์ จำกัด ( ห้องทำงานอาจารย์ไก่)  เมื่อเดือนมีนาคม- เมษายน 2551
 
 
คุณพิสุทธิศักดิ์ และคุณสิรีรัศมิ์ ประทุมสุวรรณ รับพระบรมสารีริกธาตุจากหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ 
 ไปประดิษฐานชั่วคราวที่ บริษัท บรอนแจ็ค (ไทยแลนด์) ก่อนอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่
 
 
 อ.ไก่ และคุณสิรีรัศมิ์ พร้อมคณะ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตู 2 ประเทศ(ไทย-ลาว)
พร้อมผ้าไตรประทานจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก ไปยังวัดถ้ำเสือ จ.กระบี่