บอร์ดแถลงข่าว
 
ผลงานปัจจุบัน และ ผลงานการออกแบบที่ผ่านมา
สกุลช่าง
 
 
ลายไทย
 
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
พระประธานวัดพญากำพุช
 
 
 


โครงการสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตา
สมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตา
การประชุม
การตรวจสอบดิน
LOG OF BORING
ความคืบหน้า
วัดเทพประทานพร 30/03/54
แบบก่อสร้าง
บริษัท พร้อมมิตรฯ
ขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์
สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ร่วมสมัย
 
 

โครงการแปลพระสูตรมหายาน
จีน-ไทย เฉลิมพระเกียรติ
โครงการแปลพระสูตรมหายาน
โครงการแปลพระไตรปิฎก
 
 

โครงสร้างอัจฉริยะพันปี ฯ.
บรรยายประกอบหนังสือ
 
 
 

การจัดสร้างเหรียญพระสองหน้า
งานบุญกุศลร่วมสร้างเหรียญ
ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเหรียญ
รายชื่อคณะกรรมการ
ประชุมที่วัดบ้านไร่
รายงานการประชุม
สั่งจองเหรียญสองพลัง
วัดบ้านไร่รับรองการสร้างเหรียญ
งานแถลงข่าวเหรียญสองพลัง
แถลงข่าว 15 ก.ค. 55
ต้นแบบเหรียญพระสองหน้า
กำหนดพิธีพุทธาภิเษก
กระแสข่าว กระแสธรรม 24 ส.ค. 55
งานพุทธาภิเษกวัดบ้านไร่
 
 

รักเธอประเทศไทย
พิธีเชิญมหาโพธิสัตว์กวนอิม
งานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
 

ศิลปะ
ศิลปะกอธิก
ศิลปะเกรโก - โรมัน
ศิลปะโรมัน
ศิลปะโรมาเนสก์
ศิลปะบาโรก
ศิลปะโรโกโก
ศิลปะไมโนน
ยุคที่สี่ของศิลปกรรมกรีก
ศิลปะไซคลาดิก
ศิลปะแบบอย่าง นาซารีนส์
สำนักศิลปะด้านทัศนศิลป์
 

เยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุข
เยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุข 2
กรุงเทพกับวิธีคิดเวนิสตะวันตก
ภัยพิบัติที่เหนือการคาดการณ์
ภัยพิบัติกับความอยู่รอดของโลก
โครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
สังฆปทีป
"กระแสข่าวกระแสธรรม"
วิกฤติที่เกินความคาดเดา
 
 

 

Share 

 

จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com 


 
 

กำหนดพิธีพุทธาภิเษก
เหรียญพระ ๒ หน้า หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ กับ หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ  รุ่นสองพลัง

วัน ศุกร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕   เวลา ๑๕.๔๙ น.
ณ วัดบ้านไร่  ต.กุดพิมาน   อ.ด่านขุนทด   จ.นครราชสีมา

   
   
เวลา ๑๐.๐๐ น. - ชุดแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายสุรนารี เปิดบริการรักษา ฟรี ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดบ้านไร่
เวลา ๑๔.๐๐ น. - พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต ประธานฝ่ายฆราวาส เดินทางถึง วัดบ้านไร่
เวลา ๑๔.๐๐ น. - หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ ประธานฝ่ายสงฆ์ เดินทางถึง วัดบ้านไร่
เวลา ๑๔.๑๕ น. - หลวงพ่อจำเนียร แสดงธรรม
- สวดอธิษฐานจิต ให้กับผู้เข้าร่วมพิธี
เวลา ๑๕.๔๙ น. - หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ อธิษฐานจิต
เวลา ๑๖.๓๐ น. - เสด็จพิธีพุทธาภิเษก เหรียญพระ ๒ หน้า รุ่นสองพลัง
เวลา ๑๖.๔๕ น. - หลวงพ่อจำเนียร ถวายเงิน จำนวน 1 ล้านบาท พร้อมเหรียญพระ รุ่นสองพลัง แด่หลวงพ่อคูณ
- หลวงพ่อจำเนียร มอบแบบพิมพ์เหรียญพระ พร้อมกับเหรียญพระ รุ่นสองพลัง ให้กับพิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
- พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และขอบคุณผู้มาร่วมพิธี
เวลา ๑๗.๑๕ น. - หลวงพ่อจำเนียร มอบเหรียญพระให้กับผู้สั่งจอง
เวลา ๑๗.๔๕ น. - หลวงพ่อจำเนียร แจกวัตถุมงคลให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีทุกท่าน
   
หมายเหตุ:: 
คณะกรรมการได้จัดตั้งโรงทาน ณ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
การแต่งกาย:: 
ทหาร/ตำรวจ/ข้าราชการ : แต่งเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน
  พลเรือน : ชุดสุภาพ