บอร์ดแถลงข่าว
 
ผลงานปัจจุบัน และ ผลงานการออกแบบที่ผ่านมา
สกุลช่าง
 
 
ลายไทย
 
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
พระประธานวัดพญากำพุช
 
 
 

โครงการสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตา
สมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตา
การประชุม
การตรวจสอบดิน
LOG OF BORING
ความคืบหน้า
วัดเทพประทานพร 30/03/54
แบบก่อสร้าง
บริษัท พร้อมมิตรฯ
ขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์
สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ร่วมสมัย
 
 

โครงการแปลพระสูตรมหายาน
จีน-ไทย เฉลิมพระเกียรติ
โครงการแปลพระสูตรมหายาน
โครงการแปลพระไตรปิฎก
 
 

โครงสร้างอัจฉริยะพันปี ฯ.
บรรยายประกอบหนังสือ
 
 
 

การจัดสร้างเหรียญพระสองหน้า
งานบุญกุศลร่วมสร้างเหรียญ
ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเหรียญ
รายชื่อคณะกรรมการ
ประชุมที่วัดบ้านไร่
รายงานการประชุม
สั่งจองเหรียญสองพลัง
วัดบ้านไร่รับรองการสร้างเหรียญ
งานแถลงข่าวเหรียญสองพลัง
แถลงข่าว 15 ก.ค. 55
ต้นแบบเหรียญพระสองหน้า
กำหนดพิธีพุทธาภิเษก
กระแสข่าว กระแสธรรม 24 ส.ค. 55
งานพุทธาภิเษกวัดบ้านไร่
 
 

รักเธอประเทศไทย
พิธีเชิญมหาโพธิสัตว์กวนอิม
งานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
 

ศิลปะ
ศิลปะกอธิก
ศิลปะเกรโก - โรมัน
ศิลปะโรมัน
ศิลปะโรมาเนสก์
ศิลปะบาโรก
ศิลปะโรโกโก
ศิลปะไมโนน
ยุคที่สี่ของศิลปกรรมกรีก
ศิลปะไซคลาดิก
ศิลปะแบบอย่าง นาซารีนส์
สำนักศิลปะด้านทัศนศิลป์
 

เยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุข
เยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุข 2
กรุงเทพกับวิธีคิดเวนิสตะวันตก
ภัยพิบัติที่เหนือการคาดการณ์
ภัยพิบัติกับความอยู่รอดของโลก
โครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
สังฆปทีป
"กระแสข่าวกระแสธรรม"
วิกฤติที่เกินความคาดเดา
 
 

 

จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com 


 
 
 
 
 
 
 
 
เยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุข
หัวข้อเรื่อง "เหรียญหลวงปู่ทวด - หลวงพ่อปัญญา"
2-3 พ.ย. 2557

ผู้ร่วมรายการ
- ดร.วิศิษฐ์ ประทุมสุวรรณ
- อ.พิสุทธิศักดิ์ ประทุมสุวรรณ
พิธีกร : ดร.แสน ชฎารัมย์